223-1421

יד לספר תורה, כסף, מרכז אירופה המאה ה18-19

Silver Torah pointer, central Europe, 18th-19th century

Start Price: $200