223-1436

זוג רימונים לספר תורה, עם פלקים מראה מגדל דוד

Pair of Torah Rimonim (finials), with plaques showing the tower of David

Start Price: $120 Sold for: $120