223-1443

קופסת אתרוג מצופה כסף, תוצ Henneberg ורשה

Silver plated Ethrog case , by Henneberg, Warsaw

Start Price: $80 Sold for: $80