223-1480

מגש לסדר פסח, כסף, עם כיתוב חרוט: "לשנה הבאה בארעא דישראל בני חורין", ו "פסח, מצה, מרור"

Silver Passover Seder tray, engraved inscription: "B'Shana Haba'a B'ar'a D'Israel Bnei Chorin", and "Pessach, Matzah, Maror"

Start Price: $1000 Sold for: $1000