224-1120

סנטר פיס, מתכת מוכספת, דוגמת פרחים, פנים זכוכית

Centerpiece, silvered metal, floral pattern, glass liner


Start Price: $40