224-2240

שמונה כפתורי מדים, צבא פולין שנות ה30

8 uniform buttons, Polish army, 1930’s


Start Price: $25