224-2457

מגש פליז עם כיתוב רקוע "זכור את יום השבת לקדשו"

Brass tray with hammered inscription “Z’khor Et Yom Hashabat L'Kodsho


Start Price: $350