224-2526

הגדה של פסח פשט וערבי ופרנאציץ הוצ Lion,טוניס, תרצ"ה 1935, פגמים ונקבי עש, אוצ הג 3554

Hagada Shel Pesach Pshat Ve/Arvi Ve/Francis, Lion publ. Tunis, 1935 Ots Hag 3554 (damages and moth noles)


Start Price: $35