224-2529

ספר לא אמות כי אחיה, דרושים על ההגדה והגדה של פסח, ג'רבה, תש"ך, 1960, דפוס חדאד, 6+נח דף, אוצ הג 4643
סידי פרג חלימי

Lo Amut Ki Echye, Drushim Al Hahagada and Hagada Shel Pessach, Djerba 5720, Hadad print, 6+38 p., Otz, Hag. 4643
Sidi Parag Halimi

Start Price: $50