225-1076

עבודת רקמה על פשתן לבן, אירופה המאה ה19, עם מלאך במרכז

Embroidery work on white flax, Europe, 19th century, with an angel in the center

Start Price: $25 Sold for: $25


עבודת רקמה על פשתן לבן, אירופה
עבודת רקמה על פשתן לבן, אירופה
עבודת רקמה על פשתן לבן, אירופה
עבודת רקמה על פשתן לבן, אירופה
עבודת רקמה על פשתן לבן, אירופה