225-2469

קופסת כסף Lg Silver 833 ארץ ישראל, שנות ה30-40

Lg Silver 833 box, Eretz Israel, 1930’s-40’s

Start Price: $40 Sold for: $40


קופסת כסף Lg Silver 833
קופסת כסף Lg Silver 833
קופסת כסף Lg Silver 833
קופסת כסף Lg Silver 833
קופסת כסף Lg Silver 833