225-3058

שתי מזכרות מטורקיה: משקולת נייר ושעון לשולחן

Two souvenirs from Turkey: paperweight and a table clock

Start Price: $25


שתי מזכרות מטורקיה: משקולת נייר
שתי מזכרות מטורקיה: משקולת נייר
שתי מזכרות מטורקיה: משקולת נייר
שתי מזכרות מטורקיה: משקולת נייר
שתי מזכרות מטורקיה: משקולת נייר