226-1450

מגדל בשמים, כסף 925, גרמניה, תחילת המאה ה20

Silver 925 Besamim spice tower, Germany early 20th c


Start Price: $450