226-2021

שני תחריטי נחושת צבועים ביד א. מפת יוון והארצות השכנות אירופה, ב. מפת צפון אפריקה ומערב אסיה כולל הודו, פריז 1821

Two hand colored copper engravings: a. map of Greece and neighboring countries, Europe, Grece, Monde Connu b. map of northern Africa and western Asia including India, Paris 1821
A. Eymory
A. Eymory

Start Price: $40