227-007

קערה לסידור פרחים, קרמיקה תוצ פל-קרמיקה (שני חלקים)

Ceramic flower arrangement bowl, by Pal-Keramika (two sections)


Start Price: $25 Sold for: $40