227-008

סרוויס קרמיקה תוצ Johnson Bros אנגליה, דוגמת Indies, הכולל: 12 ספלים צרפתיים עם 8 תחתיות, 15 ספלי קפה עם 15 תחתיות, שני קנקני חלב, קופסת סוכר, 3 צלחות הגשה, 10 צלחות עוגה וצלוחית נוספת

Ceramic service, by Johnson Bros., England, Indies pattern, comprises: 12 French cups with 8 saucers, 15 coffee cups with 15 saucers, two milk jars, sugar box, 3 serving platters, 10 cake plates and additional saucer


Start Price: $60 Sold for: $85