227-012

כד קרמיקה עם מוטיבים מיתולוגים יוונים (פגמים)

Ceramic jug with motifs from Greek mythology (damages)


Start Price: $90