227-019

פיגורת קרמיקה "היפופותם" חתום "זיויק"

Ceramic hippopotamus figurine hallmarked: "Zivik"


Start Price: $25 Sold for: $150