227-020

צלחת קרמיקה עבודת גופר עם עבודת תבליט מופשט, חתום (65)

Ceramic plate, crafted by Gofer with embossment work, abstract, signed (65)<br />

Start Price: $400