227-023

בקבוק קרמיקה ריק, של יין פורת עתיק

Old empty ceramic port wine bottle,


Start Price: $25