227-028

שני בקבוקי Emmets, ליקר אירי שני בקבוקי ליקר Bols, הולנד, וליקר Godiva, איטלקי, ישנים

Two old bottles of Emmets Irish liqueur, two old bottles of Bols liqueur, Netherlands, and Godiva Italian liqueur


Start Price: $40 Sold for: $55