227-034

שני בקבוקי אלכוהול ישראלים ושלושה בקבוקים נוספים: Stock-Crème de Banana, Halleluia, Gato Negro, Onzerust, Vermouth -Gamcin ישנים

Two old Israeli liquor bottles and three more: Stock-Crème de Banana, Halleluia, Gato Negro, Onzerust, Vermouth –Gamcin<br />

Start Price: $40 Sold for: $40