227-046

קנקן ושש כוסות, עץ חרוט, עם עבודת צריבה

Engraved wooden pitcher and six cups, with pyrogravure work


Start Price: $25