227-050

חמישה פריטי קישוט ספרדיים: בקבוק זכוכית עם חיפוי עור, וארבעה פריטי עץ: מכתש ועלי, כוס לבירה, קופסת תכשיטים וכוס צורת ציפור

Five Spanish ornamental objects, leather covered glass bottle and for woode objects: mortar and pestle, beer mug, jewelry box and a bird shaped cup


Start Price: $25