227-054

צלוחית עם עבודת אמייל תוצ Bovano, איטליה

Saucer with enamel work, by Bovano, Italy


Start Price: $25