227-060

גובלן ממוסגר, מראה גברת בתלבושת תקופתית עם ספר

Framed gobelin, showing a lady in periodic costume and a book


Start Price: $25 Sold for: $45