227-062

נר גדול עם תבליט שעוה, סצינת אבירים

Large candle with wax embossment, knights’ scene


Start Price: $25 Sold for: $35