227-070

סכו"ם דקו הכולל: 5 סכינים 7 מזלגות, 6 כפות ו-5 כפיות

Deco cutlery, comprises: 5 knives, 7 forks, 6 spoons and 5 teaspoons


Start Price: $25 Sold for: $25