227-071

עבודת רקמה עם מוטיבים אצטקים (פרה-קולומביאנים)

Embroidery work with Aztec (pre-columbian) motifs<br />

Start Price: $120