227-080

מדלית ארד, 40 שנה למרד גטו וארשה פולין

Bronze medal, 40th anniversary to the Warsaw Ghetto Uprising, Poland


Start Price: $25 Sold for: $25