227-081

מדליה "ברוך רופא חולים", כסף 935

"Baruch Rofeh Cholim" medal, silver 935


Start Price: $25 Sold for: $25