227-082

שתי מדליות זכרון למוסדות רפואיים

Two commemorative medals of medical institutions


Start Price: $25 Sold for: $25