227-083

מדלית כסף 999 "תודה",
החברה הממשלתית למטבעות ומדליות

Silver 999 “Thank You” medal
Isrel government coins and medals corporation

Start Price: $40 Sold for: $50