227-094

שמלה (ג'קט) שחורה עם כפתורים לבנים , תוצ Laura Madrigano, Paris-NY-Milano

Black dress (jacket), with white buttons, by Laura Madrigano, Paris- NY-Milano<br />

Start Price: $50