227-108

שני עפרונות ועט תוצ Cross, ארה"ב מצופים זהב

Two pencils and a pen by Cross, USA, gold plated


Start Price: $25 Sold for: $40