227-109

עט נובע תוצ Sheaffer, גוף ומכסה אל חלד (מתנת בנק דיסקונט)

Fountain pen by Sheaffer, stainless steel body and cap, (gift of Discount Bank)


Start Price: $25 Sold for: $25