227-114

עט ועפרון תוצ Cross, ארה"ב לכ"א גוף ניקל

Pen and pencil by Cross, USA, each with nickel body


Start Price: $25 Sold for: $25