227-116

עט כדורי תוצ Sheaffer גוף לקר אדום (מתנת חב' ביטוח הסנה)

Ballpoint pen by Sheaffer, body red lacquer (gift of HaSne Insurance company)


Start Price: $25 Sold for: $25