227-118

שעון יד תוצ' לודז', רוסיה , לגבר מנגנון קוורץ

Men's wristwatch, Lodz, Russia, quartz mechanism


Start Price: $25 Sold for: $25