227-209

חנוכיה דוגמת בצלאל, גב עם תבליט הכהן הגדול בבית המקדש

Bezalel Hanukah lamp, back with an embossment of the High Priest in the temple


Start Price: $60 Sold for: $85