228-1002

50 קבלות חתומות ומבוילות סוף שלטון עותמאני, תחילת שלטון בריטי, 1917-1919
בית ועד הכללי כנסת ישראל

50 stamped and signed receipts, late Ottoman rule early British Mandate, 1917-1919
Beit Vaad Klali, Knesset Israel

Start Price: $50 Sold for: $110