228-1006

אוסף בולי רומניה, אוסף מסודר לא שלם

Collection of Rumanian stamps, sorted collection, incomplete


Start Price: $50 Sold for: $50