228-1008

אלבום עם בולי גרמניה, אוסטריה, ארה"ב, מצרים ומושבות בריטיות

Album with stamps from Germany, Austria and British Colonies


Start Price: $50 Sold for: $65