228-1009

אלבום עם בולים: ארה"ב, דרום אמריקה ושאר ארצות העולם, hinged, פגמים חלודה

Album with stamps, USA, South America and the rest of the world, hinged, damages foxing


Start Price: $90