228-1010

חמישים ושלוש גלויות, מראות ורשה, מלחמת העולם הראשונה, עם ביול פילאטלי

Fifty three postcards of Warsaw, WWI, with philately stamps


Start Price: $60 Sold for: $160