228-1011

קרטון נעלים עם בולי כל העולם חתומים ולא חתומים

Shoebox of world stamps, with and without postmarks


Start Price: $100