228-1013

עשרים ותשע גלויות, עם ביול מזכרת פילאטלי, ארצות שונות

Twenty nine postcards, souvenier stamping from various countries


Start Price: $25 Sold for: $40