228-1015

קונטרס 50 שנה להקמת מדינת ישראל עם כרטיס חיוג בינלאומי "100 שנות ציונות - 50 שנה להקמת מדינת ישראל", ובול מגילת העצמאות

Booklet 50 years to the the state of Israel with an international charge card “100 Years of Zionism – 50 Years to the Establishment of the State of Israel” and a stamp of the Megilat Ha Atzmaut


Start Price: $40 Sold for: $40