228-1016

קרטון נעלים עם בולי ישראל חתומים ולא חתומים, עם שובל ובלי שובל

Shoebox of Israeli stamps, with and without postmarks,, with and without tab


Start Price: $100 Sold for: $100