228-1017

בול פלשתינה (א"י), pictoral ע"ס 90 מיל (דבק מקורי)

Palestine stamp, pictoral, in the amount of 90 mil (original glue)


Start Price: $50 Sold for: $50